პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2011 წ. (წინასწარი)

თარიღი: 9 მარტი 2012


წელი