ენერგორესურსების მოხმარების გამოკვლევის შედეგები -2022

თარიღი: 15 დეკემბერი 2023

წელი