ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, ნოემბერი 2023

თარიღი: 29 დეკემბერი 2023

წელი