სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2023 წლის დეკემბერი)

თარიღი: 10 იანვარი 2024

წელი