საქართველოს და აზერბაიჯანის სტატისტიკურ სამსახურებს შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდა

თარიღი: 12 მარტი 2012

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სტატისტიკის სახელმწიფო კომიტეტმა და საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა სტატისტიკის სფეროში მხარეთა შორის თანამშრომლობის განმტკიცებისა და განვითარების მიზნით 2012 წლის 6 მარტს ქალაქ ბაქოში ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმეს.
სტატისტიკური სამსახურები თავისი სახელმწიფოების ეროვნული კანონმდებლობისა და საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში ითანამშრომლებენ სხვადასხვა მიმართულებებით: ესენია: გამოცდილების გაზიარება ახალი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვის სფეროში, მათ შორის სტატისტიკურ მონაცემთა ბაზების შექმნასა და მართვაში და სტატისტიკური მონაცემების შეგროვებაში; თანამშრომლობა მეცნიერულ და მეთოდოლოგიურ საკითხებზე _ სტატისტიკური გამოკვლევების, აღწერებისა და დაკვირვებების ჩატარებისათვის, სტატისტიკური სისტემების შექმნისა და ფუნქციონირებისათვის საჭირო სტატისტიკური მასალებისა და მეთოდოლოგიური დოკუმენტების გაცვლა; გამოცდილების შესწავლის მიზნით სპეციალისტების ურთიერთვიზიტები სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვების, დამუშავებისა და ანალიზის სფეროში და სხვა.
მსგავსი ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საქსტატს კიდევ 16 ქვეყნის სტატისტიკურ სამსახურთან აქვს გაფორმებული.

 

წელი