სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლის დეკემბერი

თარიღი: 22 იანვარი 2024

წელი