საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი - 2023 წლის IV კვარტალი

თარიღი: 23 იანვარი 2024

წელი