ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტების შესახებ - 2023 წელს

თარიღი: 30 იანვარი 2024

წელი