საქსტატმა საწარმოთა წლიური გამოკვლევის საველე სამუშაოები დაიწყო

თარიღი: 13 მარტი 2012

წელი