მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლის დეკემბერი

თარიღი: 6 თებერვალი 2024

წელი