მთლიანი შიდა პროდუქტის და ეროვნული ანგარიშების მაჩვენებლების გადაანგარიშება

თარიღი: 12 თებერვალი 2024

წელი