საქსტატმა ბაზრების, ბაზრობების და ბაზრობის ტიპის საწარმოების წლიური გამოკვლევა დაიწყო

თარიღი: 14 მარტი 2012

წელი