სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები - (2023 წლის IV კვარტალი)

თარიღი: 16 თებერვალი 2024

წელი