საქართველოს სოფლის მეურნეობა - 2023 წელი და 2023 წლის IV კვარტალი

თარიღი: 16 თებერვალი 2024

წელი