სამუშაო ძალის მაჩვენებლები - 2023 წლის IV კვარტალი

თარიღი: 19 თებერვალი 2024

წელი