სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში - 2024 წლის იანვარი

თარიღი: 20 თებერვალი 2024

წელი