საქსტატი ეგვიპტის დელეგაციას მასპინძლობს

თარიღი: 22 თებერვალი 2024

19-22 თებერვალს საქსტატი სასწავლო ვიზიტის ფარგლებში ეგვიპტის დაგეგმვისა და ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს დელეგაციას მასპინძლობს. სასწავლო ვიზიტი აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მაკროეკონომიკური სტაბილიზაციისა და რეფორმის პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს.

 

სასწავლო ვიზიტის მიზანი ეროვნული ანგარიშების წარმოების გამოცდილების გაზიარებაა. შეხვედრის ძირითად თემატიკას წარმოადგენს მთლიანი შიდა პროდუქტისა და სხვა ძირითადი მაკროეკონომიკური ინდიკატორების გაანგარიშება, რესურსებისა და გამოყენების ცხრილები, მაჩვენებლების ისტორიული მწკრივის გადასინჯვის პრაქტიკა და ეროვნული ანგარიშების შედგენისთვის საჭირო მონაცემთა ძირითადი წყაროები.
 

წელი