უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაჩვენებლები - (2023-2024 სასწავლო წელი)

თარიღი: 1 მარტი 2024