საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი - 2024 წლის I კვარტალი

თარიღი: 23 აპრილი 2024

წელი