საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2011 წლის IV კვარტალი

თარიღი: 20 მარტი 2012