საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა - 2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით

თარიღი: 26 აპრილი 2024

წელი