სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები - (2024 წლის I კვარტალი)

თარიღი: 17 მაისი 2024

წელი