საქსტატი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიას მასპინძლობს

თარიღი: 23 მაისი 2024

13 მაისიდან 24 მაისის ჩათვლით საქსტატში სამუშაო ვიზიტით საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ექსპერტი იმყოფება. ვიზიტის მიზანს წარმოადგენს ეროვნული ანგარიშების სისტემის ძირითადი ანგარიშების წარმოება ეკონომიკის ინსტიტუციური სექტორების (არაფინანსური კორპორაციები, ფინანსური კორპორაციები, სახელმწიფო სექტორი, შინამეურნეობები, შინამეურნეობების მომსახურე არაკომერციული ორგანიზაციები) მიხედვით

 

სექტორული ანგარიშების წარმოება წარმოადგენს ევროკავშირის სტატისტიკური ოფისის (ევროსტატი) სტატისტიკური მოთხოვნების კომპენდიუმის ერთ-ერთ მიმართულებას, ასევე ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების სამოქმედო გეგმის აქტივობას.

 

საქსტატი ექსპერიმენტული სექტორული ანგარიშების გამოქვეყნებას 2024 წელს გეგმავს.

 

წელი