საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში - 2023

თარიღი: 30 მაისი 2024

წელი