სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ერთეულის ღირებულების ინდექსი საქართველოში

თარიღი: 4 ივნისი 2024

წელი