პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები - 2024 წლის I კვარტალი

თარიღი: 10 ივნისი 2024

წელი