სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები - (2023 წელი)

თარიღი: 14 ივნისი 2024

წელი