საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი - 2024 წლის I კვარტალი

თარიღი: 19 ივნისი 2024

წელი