ინფლაცია საქართველოში, 2012 წლის აპრილი

თარიღი: 3 მაისი 2012