მთლიანი შიდა პროდუქტი 2009 წელს

თარიღი: 26 მარტი 2010

2009 წლის წლიური მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) მაჩვენებელმა მიმდინარე ფასებში 17 948.6 მლნ. ლარი შეადგინა. მშპ-ის ზრდის წლიური მაჩვენებლები ბოლო ორი წლის მანძილზე კლების ტენდენციით ხასიათდებოდა. მშპ-ის რეალური ზრდის ინდექსმა 96.1 პროცენტი (წინა წლის შესაბამისი პერიოდი = 100) შეადგინა, ხოლო დეფლატორმა - 98.0 პროცენტი.

წელი