ინფლაცია საქართველოში, 2012 წლის მაისი

თარიღი: 4 ივნისი 2012

წელი