ბიზნეს სექტორი, 2012 წლის I კვარტალი

თარიღი: 4 ივნისი 2012
წელი