ინფლაცია საქართველოში, 2012 წლის ივნისი

თარიღი: 3 ივლისი 2012

წელი