მწარმოებელთა ფასების რეგისტრაცია სამრეწველო, სამშენებლო და სატრანსპორტო სექტორში

თარიღი: 31 მარტი 2010

წელი