ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, სექტემბერი 2012

თარიღი: 17 ოქტომბერი 2012

წელი