საწარმოთა (არაფინანსური კორპორაციების სექტორი) 2010 წლის I კვარტლის გამოკვლევა (პირველადი ინფორმაციის შეგროვება)

თარიღი: 31 მარტი 2010

გამოკვლევას ექვემდებარება ქვეყანაში მოქმედი ყველა მსხვილი საწარმო, ხოლო საშუალოდა მცირე საწარმოების გამოკვლევა ხორციელდება შერჩევით (სულ დაახლოებით 8900საწარმო)....

წელი