პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2012 წ.II კვარტალი (წინასწარი)

თარიღი: 10 სექტემბერი 2012


წელი