საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2012 წლის II კვარტალი

თარიღი: 18 სექტემბერი 2012

წელი