ბიზნეს რეგისტრის აქტუალიზების სტატისტიკური გამოკვლევა

თარიღი: 31 მარტი 2010

გამოკვლევას ექვემდებარებიან გასული კვარტლის განმავლობაშიახლადრეგისტრირებული იურიდიული პირები....

წელი