საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წლის იანვარი-აგვისტო

თარიღი: 24 სექტემბერი 2012

წელი