ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, აგვისტო 2012

თარიღი: 2 ოქტომბერი 2012

წელი