საქსტატმა საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის 2012 წლის III კვარტალის სტატისტიკური გამოკვლევა დაიწყო

თარიღი: 10 ოქტომბერი 2012

წელი