საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წლის იანვარი-სექტემბერი

თარიღი: 24 ოქტომბერი 2012