ინფლაცია საქართველოში, 2012 წლის ოქტომბერი

თარიღი: 2 ნოემბერი 2012

წელი