დასაქმებულთა რიცხოვნობისა და მათი შრომის ანაზღაურების შესახებ კვარტალური სტატისტიკური გამოკვლევა

თარიღი: 8 აპრილი 2010

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სოციალური სტატისტიკის სამმართველომ დაიწყო არასამეწარმეო სექტორში 2010 წლის I კვარტალში დასაქმებულთა რიცხოვნობისა და მათი შრომის ანაზღაურების შესახებ კვარტალური სტატისტიკური გამოკვლევა. აღნიშნული გამოკვლევის შედეგად მიიღება დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი სხვადასხვა ჭრილებში. გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნდება 2010 წლის 18 ივნისს.....
 

წელი