ინფლაცია საქართველოში, 2012 წლის დეკემბერი

თარიღი: 3 იანვარი 2013

წელი