ინფლაცია საქართველოში, 2013 წლის იანვარი

თარიღი: 4 თებერვალი 2013

წელი