საქსტატმა გენდერული სტატისტიკის პუბლიკაცია მოამზადა.

თარიღი: 13 თებერვალი 2013

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გენდერული სტატისტიკის პუბლიკაცია მოამზადა. პუბლიკაციაში შეყვანილია მონაცემები სხვადასხვა სექტორის მიხედვით, როგორიცაა: მოსახლეობა, ჯანდაცვა, სოციალური უზრუნველყოფა, განათლება, დასაქმება უმუშევრობა, ბიზნეს სტატისტიკა და სხვა.
პუბლიკაცია განთავსებულია საქსტატის ოფიციალურ ვებ გვერდზე () სადაც ნებისმიერ მომხმარებელს შეუძლია ხილვა.

წელი