საქსტატმა სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსის წონები განაახლა

თარიღი: 14 თებერვალი 2013

წელი