საქსტატმა სასოფლო მეურნეობების შერჩევითი გამოკვლევის IV კვარტალის წინასწარი შედეგები გამოაქვეყნა

თარიღი: 28 თებერვალი 2013

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა 2012 წლის IV კვარტალის სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა მაჩვენებლები გამოაქვეყნა. ესენია: მეცხოველეობის ძირითადი პროდუქტების წარმოება (ხორცი, რძე, კვერცხი) და მონაცემები პირუტყვისა და ფრინველის სულადობის შესახებ (მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი, ღორი, ცხვარი, თხა და ფრინველი).
დაზუსტებული მონაცემები გამოქვეყნდება 2013 წლის 1 ივლისს.

ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ:

წელი